Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  3  4  ... 24  Następna >

Charakter Panstwa Krzyżackiego na Pomorzu

22 sierpnia 2013r.

CHARAKTERYSTYKA PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO Państwo krzyżackie odegrało niezwykle doniosłą i brzemienną w swoich skutkach rolę w dziejach całego Pomorza Wschodniego oraz jego sąsiadów, z. Polską i Litwą na czele. Spowodowane to zostało wyjątkowym charakterem tego tworu państwowego, istniejącego jako samodzielny organizm polityczny w iatach 1226—1466. Państwo, to zostało zorganizowane przez instytucję zakonną, co stanowiło' zjawisko specyficzne i wyjątkowe w ustroju


Kultura Artystyczna i Umysłowa w Państwie Krzyżackim na Pomorzu

22 sierpnia 2013r.

KULTURA ARTYSTYCZNA I UMYSŁOWA W PAŃSTWIE KRZYŻACKIM W XIV — POŁOWIE XV WIEKU 1. Budownictwo obronne na ziemiach Zakonu Państwo zakonne przeżyło w XIV stuleciu okres poważnego rozwoju budownictwa obronnego, czego dowodem są zachowane w znacznej mierze do dzisiaj zamki krzyżackie i biskupie. Powstałe już w pierwszej połowie XIII stulecia krzyżackie umocnienia drewniano-ziemne na terenie Prus i ziemi chełmińskiej, nawiązujące do słowiańskich i pruskich gródków, zostały już w drugiej połowie tego stulecia zastąpione nowym typem zamku. Służyć on miał nie tylko dla celów obronnych, lecz także — jako siedziba ustabilizowanych już konwentów


Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polską w XV wieku

22 sierpnia 2013r.

ZJEDNOCZENIE POMORZA WSCHODNIEGO Z POLSKĄ W POŁOWIE XV WIEKU 1. Narastanie opozycji stanowej po roku 1435; założenie Związku Pruskiego W stosunkach wewnętrznych państwa zakonnego po zawarciu traktatu brzeskiego w 1435' roku coraz silniejsza stawała się opozycja stanów pruskich. Przyczyną tego był nieprzychylny stosunek do nich władz krzyżackich z wielkim mistrzem Pawłem Russdorfem na czele za uprzedni nacisk stanów w sprawie zawarcia układu pokojowego z Polską.


Kryzys Państwa zakonnego na Pomorzu

22 sierpnia 2013r.

KRYZYS PAŃSTWA ZAKONNEGO W PIERWSZEJ POŁOWIE XV WIEKU 1. Pierwsze objawy kryzysu;, skutki wpjen z Polską W pierwszej połowie XV wieku państwo krzyżackie w Prusach przeżywa okres silnego kryzysu, ujawniającego się w całokształcie jego struktury wewnętrznej. Początki tego procesu sięgają już przełomu XIV i XV stulecia. Wiążą się one z trudnościami gospodarki feudalnej w zachodniej


Walka Polski o Odzyskanie Pomorza Gdańskiego

22 sierpnia 2013r.

WALKA POLSKI O ODZYSKANIE POMORZA GDAŃSKIEGO PRZY WSPÓŁUDZIALE LITWY 1. Zmiany w sytuacji międzynarodowej państwa krzyżackiego w drugiej połowie XIV wieku Druga połowa XIV stulecia stanowi szczytowy okres potęgi wewnętrznej państwa zakonnego w Prusach. Wzmaga się jego potencjał gospodarczy, spowodowany postępującym procesem osadnictwa i narastaniem gospodarki towarowo-pieniężnej. W życiu Zakonu następuje wyraźnie proces zeświecczenia, co znajduje swój odpowiednik zarówno w przeobrażeniach


Walka o Pomorze Gdańskie w Pierwszej Połowie XIV wieku

22 sierpnia 2013r.

WALKA O POMORZE GDAŃSKIE W PIERWSZEJ POŁOWIE XIV WIEKU 1. Sytuacja międzynarodowa państwa krzyżackiego na początku XIV wieku Zabór Pomorza Gdańskiego przez Zakon Krzyżacki w latach 1308— 1309 stał się źródłem ostrego konfliktu z jednoczącym się państwem polskim, które nie mogło się pogodzić z utratą jednego ze swoich głównych członów składowych. Aneksja polskiego etnicznie i językowo terytorium, łączonego więzią ekonomiczną i narodową, zwłaszcza z Wielkopolską i Kujawami, zespoliła społeczeństwo polskie wokół Władysława Łokietka zmierzającego przez cały okres swego panowania do odzyskania dzielnicy pomorskiej.


ŁEBA —USTKA

19 kwietnia 2013r.

ŁEBA —USTKA (62,5 km) Wyruszając na trasę Koszalińskiego Szlaku Nadmorskiego udajemy się z dworca kolejowego (0,0 km) w lewo i przechodzimy przez drewniany most na rzece Łebie. Następnie idziemy szeroką drogą, którą opuszczamy, gdy skręca ona w lewo i maszerujemy dalej prosto szosą. Po napotkaniu po lewej stronie małego, okrągłego, betonowego bunkra — skręcamy w prawo. Po przejściu około 300 metrów (1,5 km) po lewej stronie w głębi lasu widzimy ruinę opuszczonego w 1590 roku kościoła w. Mikołaja, stojącego ongiś w centrum Starej Łeby (patrz str. 68). Po zwiedzeniu uiny wracamy z powrotem do drogi brukowanej i idziemy nią ina południowy za-hód. Po prawej i po lewej stronie drogi rozciąga się las na mokradłach, często występujących na zapleczu terenów wydmowych. W lesie, po prawej stronie, na ztucznym wzniesieniu znajduje się mały cmentarzyk.


Strona 1 z 24,   [1]  2  3  4  ... 24  Następna >