Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

 

Spacerkiem po dnie morza

27 lutego 2013r.

Spacerkiem po dnie morza. Pod wodę w hełmie nurkowym należy schodzić bardzo powoli po mocnej drabinie. Już na głębokości kilku metrów ujrzeć można ł) Rysunek techniczny tego hełmu zamieszczony został w miesięczniku Morze (r. 1952, nr 7, str. 35). Czasopismo to można znaleźć w bibliotekach naukowych.piękny świat podwodny. Wygląda on zupełnie inaczej niż jakikol­wiek krajobraz powierzchniowy. Przypomina raczej jakąś cudowną krainę z baśni.


Motorowa "hulajnoga" podwodna

27 lutego 2013r.

Motorowa "hulajnoga" podwodna Jak widzimy, technika swobodnego nurkowania rozwinęła się w ostatnim czasie wspaniale. Mimo to w dalszym ciągu rozpowszech- nione są znane od dawna klasyczne skafandry nurkowe, szczególnie w ratownictwie okrętowym, przy podnoszeniu wraków z dna morskie­go. Zapoznajmy się więc z nimi chociażby najogólniej. Skafander nurkowy


Praca pod wodą w Bałtyku

27 lutego 2013r.

Praca pod wodą jest niezwykle trudna, a przecież nurek mu­si właśnie pracować pod wodą, i to nieraz na pokaźnej głębokości. Samo zanurzenie się pod powierzchnię wody jest dosyć uciążliwe, a cóż dopiero mówić o ciężkiej pracy fizycznej na dnie morza! Toteż nurkowie w zwykłych, miękkich skafandrach mogą pracować na głębokości co najwyżej 40 — 60 m. Zanurzać się mogą znacznie głę­biej, ale na krótko. Pamiętać jednak należy, że nacisk wody na ciało nurka przy coraz głębszym zanurzaniu wzrasta co 10 m w głąb o 1 atmosferę! Tak więc ciało nurka, a szczególnie jego płuca, już na głębokości 50 m, gdzie ciśnienie wynosi 6 atmosfer, powinno zostać zmiażdżone.


Zdobywanie głębin morskich

27 lutego 2013r.

Zdobywanie głębin morskich W r. 1930 przyrodnik amerykański William Beebe (czytaj: Bib) wspólnie ze swym asystentem, geologiem Otisem Bartonem, skon­struował dużą, stalową kulę: batysferę, o średnicy 1,5 m, w której po raz pierwszy opuszczono się na głębokość kilkuset metrów. W grubych ściankach batysfery znajdowały się niewielkie okienka obserwacyjne ze szkła grubości 15 cm, co pozwalało na obserwację flory i fauny morskiej.