Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

 

Bałtyk

10 września 2011r.

Na dzieje Pomorza Zachodniego, a jeszcze bardziej na jego współczesny obraz przemożny wpływ wywiera sąsiedztwo BAŁTYKU. Jest to morze niewielkie. Jego obszar wynosi wg Jerzego Kondrackiego 385 tys, km2 (...a wraz z rejonem cieśnin duńskich 430 tys. km2), a średnia głębokość na przekracza 55 m (gdy na przykład średnia głębokość Morza Czarnego wynosi 1200 m). Jest to więc morze nie tylko małe, ale i płytkie. Środkowa część Bałtyku — na północ od naszego wybrzeża — odznacza się większymi głębiami, od 105 m koło Bornholmu do 113 w Zatoce Gdańskiej. Z blisko ćwierćkilometrową głębią spotykamy się też na wschód (245 m) i północ (głębia Ladsort koło wysepki Gótska Sando 2 459 m) szwedzkiej wyspy Gotlan-dii. Za to głębokości w Małym i Wielkim Bełcie nie przekraczają 30 m, a Sundzie nawet 8 m. Wprawdzie różni autorzy podają różne cyfry dotyczące wielkości i głębokości Bałtyku. I tak dla przykładu, cytowany wyżej Jerzy Kondracki (Geografia fizyczna Polski) podaje - 385 tys. km8, głębokość 55 m. Jerzy Kostrowicki — (Środowisko geograficzne Polski) - 406 tys. km2 i 55 m głębokości.


Łeba

23 lipca 2013r.

ŁEBA Miasteczko położone jest u ujścia Łeby do morza, między dwoma przybrzeżnymi jeziorami - Łebsko i Sarbsko. Odległość do Lęborka wynosi 30 km, do Gdańska 110 km, a do Słupska 60 km. Już pod koniec XIX wieku do Łeby zaczęli docierać turyści. Prawdziwy boom nastąpił jednak w latach 70., gdy powstała większość działających dziś ośrodków wczasowych i postawiono na turystykę. Nowe osiedla budowane były już z myślą o turystach, dzięki czemu dziś Łeba jest w stanie przyjąć jednorazowo kilkadziesiąt tysięcy gości.


Zwiedzamy Łebę

23 lipca 2013r.

ZWIEDZAMY ŁEBĘ Łeba jest miłym, cichym miasteczkiem przez cały rok (oprócz dwóch letnich miesięcy!). Wybudowana przed kilku laty główna droga wjazdowa do miasta nieco rozładowała korki na najważniejszej z ulic - Kościuszki, ale nadal trudno znaleźć tu miejsce do zaparkowania. Nowa szosa przyjeżdżających turystów poprowadzi wprost na biegnącą wzdłuż przymorskiego lasu ulicę Nadmorską.


Wicko

23 lipca 2013r.

WICKO, położone przy skrzyżowaniu dróg Łeba-Lębork i Puck-Słupsk to coraz większa wieś gminna. Rozwój Wicka nastąpił na przełomie XIX i XX stulecia. Najstarsze informacje o wsi pochodzą z 1402 roku. Majątek ten należał do biskupów włocławskich, z których jeden przekazał go swoim krewnym, rodzinie Górków. Mimo iż z czasem Górkowie ulegli zniemczeniu, to po zwycięstwie reformacji nadal zostali przy katolicyzmie.